x

Zaloguj się

System blokad i zawieszek w świetle prawa

Normy OSHA - Occupational Safety Health Administration USA (agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)

Wiele firm działających na światowych rynkach wprowadziło normy OSHA do kontroli procedur blokowania i oznaczania maszyn i urządzeń. Normy OSHA dotyczą blokowania i oznaczania maszyn i urządzeń, oraz kontroli niebezpiecznych źródeł energii.


4 podstawowe punkty standardów stosowania blokad i oznaczeń według OSHA:

  1. Urządzenia muszą być właściwie oznaczone
  2. Urządzenia mogą być stosowane wyłącznie do kontroli źródeł energii
  3. Urządzenia nie będą stosowane do innych celów
  4. Urządzenia będą spełniały następujące wymagania: wytrzymałość, zgodność z normami, wielkość, możliwość identyfikacji

 

Wymogi OSHA

Nasza oferta

Wytrzymałość

Urządzenia muszą być odporne na działanie środowisk i występujących w nich czynników narażenia przez maksymalny czas ich trwania.

 

Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów charakteryzujących się wytrzymałością na wszelkie czynniki środowiska, w których są stosowane.

 

Standaryzacja

Urządzenia powinny być standaryzowane w danym zakładzie poprzez stosowanie właściwych kolorów, kształtów lub wielkości.

 

Oferujemy produkty w 9 kolorach.

Wielkość

Urządzenia muszą posiada odpowiednią wielkość zapewniającą odporność na usunięcie bez użycia znacznej siły lub stosowania specjalnych technik lub przyrządów, np. nożyc do cięcia grubych prętów.

 

Oferowane wyroby posiadają wysoką odporność mechaniczną i w normalnych warunkach nie można ich usunąć.

 

Oznaczenie

Urządzenia muszą podawać tożsamość stosującego je pracownika.

 

Wszystkie kłódki bezpieczeństwa mogą posiadać oznaczenia grawerowane laserowo, etykiety z identyfikatorem i fotografią oraz zawieszki identyfikacyjne.

 

NORMY UNII EUROPEJSKIEJ - Przepisy europejskie
 

Obowiązki pracodawcy

Norma

CEE89/655

Artykuł 19

„Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników, oraz do stosowania wszelkich środków umożliwiających zmniejszenie zagrożeń do możliwego minimum”.

Artykuł 46

„Pracodawca musi dopilnować, aby wszelkie procedury bezpieczeństwa były ściśle przestrzegane i regularnie kontrolowane za pomocą odpowiednich środków”.

 

„Pracownicy muszą stosować wszelkie niezbędne narzędzia umożliwiające wykonanie powierzonych im prac konserwacyjnych oraz zapewniające im bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia”.

Artykuł 49

„Przy przeprowadzaniu konserwacji maszyn i urządzeń bez zasilania, urządzenia muszą być wyraźnie oznaczone.”

 

„Odłączenie od zasilania obejmuje wyłączenie wszelkich możliwych źródeł zasilania elektrycznego z zablokowaniem elementów włączających w pozycji „Wyłączone”, oraz sprawdzenie, czy zostały odłączone wszelkie źródła energii znajdujące się w pobliżu miejsca prowadzenia prac konserwacyjnych”.