x

Zaloguj się

Warianty kluczy

Różne warianty systemu kluczy w kłódkach zabezpieczających


Blokuj.pl będąca marka firmy Topserw dostarcza w pełni zintegrowane rozwiązanie zarządzania kluczami, obejmujące następujące systemy: klucze różne (KD), klucze równorzędne (KA), klucz nadrzędny (MK) oraz klucze ogólne (GMK).
 

Wybór systemu kluczy - krok po kroku

 1. Określenie liczby pracowników włączonych w system.
 2. Określenie, ilu pracowników będzie potrzebowało więcej niż jednej kłódki bezpieczeństwa do zakładania blokad. Tacy pracownicy powinni otrzymać kłódki w systemie KA (klucze równorzędne).
 3. Wybór jednego z następujących systemów kluczy do kłódek bezpieczeństwa:
 • klucze różne (KD)
 • klucze równorzędne (KA)
 • klucz nadrzędny (MK)
 • klucz ogólny (GMK)
 • klucze równorzędne / klucz nadrzędny (KAMK)

System kluczy

KD – Klucze różne

Każdy klucz otwiera tylko jedną kłódkę.

KA – Klucze równorzędne

Każda kłódka ma własny klucz. Wszystkie klucze są takie same i otwierają wszystkie kłódki w obrębie grupy.

MK – Klucz nadrzędny

Klucz nadrzędny może otwierać wszystkie kłódki należące do kilku grup (KD lub KA).

GMK – Klucz ogólny

Klucz ogólny zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii kluczy i pozwala na otwarcie wszystkich kłódek, w tym:

 • grup kłódek o kluczach różnych (KD)
 • grup kłódek o kluczach różnych (KD) otwieranych jednym kluczem nadrzędnym (MK)
 • grup kłódek o kluczach równorzędnych (KA)
 • grup kłódek o kluczach równorzędnych (KA) otwieranych jednym kluczem nadrzędnym (MK)
 • mieszanych grup kłódek o kluczach równorzędnych (KA), różnych (KD) i nadrzędnych (MK)